Kategori Arşivi: İngilizce Cümleler

İngilizce Pratik Yapmanız İçin İngilizce Cümleler

İngilizce Şiirler / I Just

I just dream away You are my man Our spirits meet in the stars Feel my rhtym of my hearth Enjoy my happiness Leave your darkness Look at my lovely face Forget about your lonliness Here I am, hold my … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Aşk Şiiri / SILENT WHISPER

Hearing the silent whisper of the wind? Cheerfully telling you how much I love you Feel the soft breeze waking you up Stand up and look up the sky Birds’ll show you the way Follow them with the endless safety … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce İpuçları: Hear ile Listen arasındaki farklar

İngilizce’de hear ve listen to’nun nasıl kullanıldığını öğrenme zamanı. Hangi durumlarda hear ve listen’ı kullanmanız gerektiğini görelim. Hear ve listen fiillerinin ikisi de duyu organımızla algıladığımız şeyler hakkında kullanılır; ancak anlamları tamamen farklıdır. Bir şeyi duymak pasif bir eylemdir, bir … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Türkçe Leyla ile Mecnun

Layla and Majnun They was love each other Layla and Majnun elementary school in years. At time short sprawling this love hearing Layla’s mother received from school Layla and prohibits conversation Majnun. This love because deserts falling Majnun,tells us to … Devam.. »

2 Yorumlar

İngilizce Türkçe Yazar Tanıtımı / English – Turkish Writer

Türkçe Tanıtım Adem Özbay Şair ve Yazar 12 Nisan 1976′da Çayçuma’da doğdu. ODTÜ’de Tarih ve İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe okudu. Akis Kitap’da yazar ve Genç Gelişim Dergisi’nde genel yayın yönetmeni. Bir dönem Marmara FM’de proğram yaptı. İstanbul ve New York arasında … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce – Türkçe Atasözleri ve Deyimler

A barking dog never bites. Havlayan kopek isirmaz. Do not search for a calf under an ox. Okuz altinda buzagi aranmaz. The cock that crows at the wrong time is killed. Vakitsiz oten horozun basini keserler. A defeated wrestler is … Devam.. »

Yorum Yok

Why Do Leaves Change Colour in Autumn? İngilizce / Türkçe Çeviri Örnekleri

Why Do Leaves Change Colour in Autumn? There are millions of little green,yellow and orange packages inside a leaf.In summer,the green packages are very busy.They catch sunlight and use it for energy.They take water from the ground and carbon dioxide … Devam.. »

1 Yorum

İngilizce “which” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcedeki “which” soru sıfatının Türkçedeki karşılığı “hangi” dir. Bazen bir yan cümlenin başında kullanılsa da, genellikle soru cümlelerinde yer alır. Şimdi İngilizce “which” ile yapılmış değişik örneklere bakalım arkadaşlar: Which doctor did you see? –> Hangi doktoru görüyorsun? Which button … Devam.. »

1 Yorum

İngilizce “when” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizce “When” yalnızca bir soru kelimesi olarak İngilizcede “ne zaman” anlamına gelir. Eğer bir yan cümlenin başında ise “o zaman”, “o sırada”, “o vakitte”, “(olduğu, yaptığı, ettiği) zaman” anlamlarına gelir. İngilizce “when” kullanımı ile ilgili hazırladığımız cümle örneklerine bakarak konuyu … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce “while” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilzcede “While” tek başına kullanıldığında önüne gelen sıfata göre bir süreci, müddeti belirtir. Örneğin “a while” bir an, “little while” kısacık süre anlamlarına gelir. Yan cümle başında ya da fiille birlikte kullanıldığında o süreç boyunca (o müddet zarfında) anlamına gelir. … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce “who” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

“Who” İngilizcede “Kim” anlamına gelen kelimedir. Sadece soru olarak da sorulabilir. Veya yan cümle başında bağlaç olarak da kullanılabilir; örneğin “The man, who do it.” (Bunu yapan adam) gibi. Şimdi İngilizce “who” kelimesinin her iki anlamına karşılık gelecek bol sayıda … Devam.. »

1 Yorum

İngilizce “why” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcedeki “why” soru sıfatının Türkçedeki karşılıkları “neden” ve “niçin”dir. Bazen bir yan cümlenin başında kullanılsa da, genellikle soru cümlelerinde yer alır. Şimdi “why” ile yapılmış her türlü soru biçimine ve yan cümleli İngilizce “why” cümle örneklerine bakalım arkadaşlar. Why didn’t … Devam.. »

1 Yorum

İngilizcede “will” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizce “Future Tense”, yani Türkçesiyle gelecek zaman, geleceğe dair ifadeler için kullanılır. Yardımcı fiil “will” ve ardından fiilin mastar hali ile kurulur. Örnek olarak “work” fiili için will in düz ve kısaltılmış halleri aşağıdaki gibidir. I will work –> I’ll … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “yet” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

“Yet”, Türkçeye çevrildiğinde çeşitli anlamlara sahip bir edattır; duruma göre “şimdiye kadar”, “çoktan”, “daha”, “artık”, “yine de”, “hâlâ”, “henüz” ve “ancak” anlamlarına gelir. Bu edatın genellikle olumsuz bir vurgusu bulunmaktadır. Aşağıda “yet” edatının Türkçe karşılığını oluşturan her anlamına ilişkin örnek … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “too” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

“Too” kelimesi “çok”, “daha fazla”, “dahi” ve bağlaç olan “de” anlamlarına gelir. Aşağıda konuyu pekiştirebileceğiniz too cümleleri örnekleri mevcuttur: Elif reads too much books. –> Elif çok kitap okuyor. This case is too advancive. –> Bu durum çok ileri düzey. … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce “used to” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede “use” kelimesi tek başına “kullanmak” anlamına gelir. Fakat “used to” kalıbı geçmişte yapılan, ama artık yapılmayan alışkanlıkları, alışkanlık haline gelen eylemleri, durumları ya da şimdi alışkanlık haline gelen davranışları, tutumları ifade eder. Aralarındaki fark “used to” ve ardından fiil … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “want” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede günlük hayatta sık kullanılan fiillerinden olan “want”, mastar haliyle “to want” Türkçede “istemek” anlamına gelir. “Want” fiili ardından “to” ile kullanılır ki, bu da isteme eylemine ilişkin diğer fiile bağlanır. Bu fiilin ikinci bir kullanım şekli de “want” ile … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “there are” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

Arkadaşlar İngilizcede “there are” bir kalıptır ve “…vardır” anlamına gelir. Aslında “there” ile “to be” fiili yan yana gelerek bu kalıbı oluşturur; dolayısıyla kalıp “there was/were” (vardı), “there will be” (var olacak), “there should be” (var olmalı) biçimlerinde de kullanılır. … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “the same as” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede iki şey, iki durum, iki olay arasındaki benzerliği ifade ederken kullanılan kalıplardan biri de “the same as” ifadesidir. Türkçe karşılığı ile “aynı olarak” diye çevirebileceğimiz “the same as” kalıbı karşılaştırılan iki olgu arasında tıpatıp ya da yaklaşık aynılığı ifade … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “Superlative” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede birkaç kelime içindeki en üstününü belirlemeye de superlative diyoruz. İngilizcede bunu yapmak için isimlerin önüne “the most”, sıfatlarda ise ya yine başına “the most” ya da sonuna “-est” takısı getiriyoruz. Örneğin : “beautiful” –> “the most beautiful”, “experienced” –> … Devam.. »

Yorum Yok