Kategori Arşivi: A’dan Z’ye Tekrar

İngilizce “which” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcedeki “which” soru sıfatının Türkçedeki karşılığı “hangi” dir. Bazen bir yan cümlenin başında kullanılsa da, genellikle soru cümlelerinde yer alır. Şimdi İngilizce “which” ile yapılmış değişik örneklere bakalım arkadaşlar: Which doctor did you see? –> Hangi doktoru görüyorsun? Which button … Devam.. »

1 Yorum

İngilizce “when” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizce “When” yalnızca bir soru kelimesi olarak İngilizcede “ne zaman” anlamına gelir. Eğer bir yan cümlenin başında ise “o zaman”, “o sırada”, “o vakitte”, “(olduğu, yaptığı, ettiği) zaman” anlamlarına gelir. İngilizce “when” kullanımı ile ilgili hazırladığımız cümle örneklerine bakarak konuyu … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce “while” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilzcede “While” tek başına kullanıldığında önüne gelen sıfata göre bir süreci, müddeti belirtir. Örneğin “a while” bir an, “little while” kısacık süre anlamlarına gelir. Yan cümle başında ya da fiille birlikte kullanıldığında o süreç boyunca (o müddet zarfında) anlamına gelir. … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce “who” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

“Who” İngilizcede “Kim” anlamına gelen kelimedir. Sadece soru olarak da sorulabilir. Veya yan cümle başında bağlaç olarak da kullanılabilir; örneğin “The man, who do it.” (Bunu yapan adam) gibi. Şimdi İngilizce “who” kelimesinin her iki anlamına karşılık gelecek bol sayıda … Devam.. »

1 Yorum

İngilizce “why” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcedeki “why” soru sıfatının Türkçedeki karşılıkları “neden” ve “niçin”dir. Bazen bir yan cümlenin başında kullanılsa da, genellikle soru cümlelerinde yer alır. Şimdi “why” ile yapılmış her türlü soru biçimine ve yan cümleli İngilizce “why” cümle örneklerine bakalım arkadaşlar. Why didn’t … Devam.. »

1 Yorum

İngilizcede “will” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizce “Future Tense”, yani Türkçesiyle gelecek zaman, geleceğe dair ifadeler için kullanılır. Yardımcı fiil “will” ve ardından fiilin mastar hali ile kurulur. Örnek olarak “work” fiili için will in düz ve kısaltılmış halleri aşağıdaki gibidir. I will work –> I’ll … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “yet” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

“Yet”, Türkçeye çevrildiğinde çeşitli anlamlara sahip bir edattır; duruma göre “şimdiye kadar”, “çoktan”, “daha”, “artık”, “yine de”, “hâlâ”, “henüz” ve “ancak” anlamlarına gelir. Bu edatın genellikle olumsuz bir vurgusu bulunmaktadır. Aşağıda “yet” edatının Türkçe karşılığını oluşturan her anlamına ilişkin örnek … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “too” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

“Too” kelimesi “çok”, “daha fazla”, “dahi” ve bağlaç olan “de” anlamlarına gelir. Aşağıda konuyu pekiştirebileceğiniz too cümleleri örnekleri mevcuttur: Elif reads too much books. –> Elif çok kitap okuyor. This case is too advancive. –> Bu durum çok ileri düzey. … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce “used to” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede “use” kelimesi tek başına “kullanmak” anlamına gelir. Fakat “used to” kalıbı geçmişte yapılan, ama artık yapılmayan alışkanlıkları, alışkanlık haline gelen eylemleri, durumları ya da şimdi alışkanlık haline gelen davranışları, tutumları ifade eder. Aralarındaki fark “used to” ve ardından fiil … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “want” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede günlük hayatta sık kullanılan fiillerinden olan “want”, mastar haliyle “to want” Türkçede “istemek” anlamına gelir. “Want” fiili ardından “to” ile kullanılır ki, bu da isteme eylemine ilişkin diğer fiile bağlanır. Bu fiilin ikinci bir kullanım şekli de “want” ile … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “there are” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

Arkadaşlar İngilizcede “there are” bir kalıptır ve “…vardır” anlamına gelir. Aslında “there” ile “to be” fiili yan yana gelerek bu kalıbı oluşturur; dolayısıyla kalıp “there was/were” (vardı), “there will be” (var olacak), “there should be” (var olmalı) biçimlerinde de kullanılır. … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “the same as” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede iki şey, iki durum, iki olay arasındaki benzerliği ifade ederken kullanılan kalıplardan biri de “the same as” ifadesidir. Türkçe karşılığı ile “aynı olarak” diye çevirebileceğimiz “the same as” kalıbı karşılaştırılan iki olgu arasında tıpatıp ya da yaklaşık aynılığı ifade … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “Superlative” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede birkaç kelime içindeki en üstününü belirlemeye de superlative diyoruz. İngilizcede bunu yapmak için isimlerin önüne “the most”, sıfatlarda ise ya yine başına “the most” ya da sonuna “-est” takısı getiriyoruz. Örneğin : “beautiful” –> “the most beautiful”, “experienced” –> … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “such” ve “such that” Kullanımı ve Örnek cümleleri

İngilizcede “Such” Türkçede “böylesi bir” veya “böylesine” diye ifade ettiğimiz bir sıfattır. Aslında “so” ile benzerlik gösterir, fakat “so” Türkçede “öylesi” anlamına gelir, dolayısıyla aralarında bir nüsans farkı vardır. Konuyu daha iyi anlamak için “Such That Cümleleri” ile ilgili yapılmış … Devam.. »

6 Yorumlar

İngilizcede “so” ve “so that” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede“So”,  “öyle”, “böylece”, “artık” anlamlarına gelen bir bağlaçtır. Yan cümlelerin başında “bu nedenle”, “artık” anlamlarına gelir. Tek başına kullanıldığımda Türkçedeki (Ayrı yazılması gerektiği halde sık sık ve hatalı şekilde bitişik yazılan) “de/da” bağlacına karşılık gelir. Aşağıda konu ile ilgili yapılmış … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “shall” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizce “Simple Future Tense”, yani Türkçesiyle gelecek zaman birinci tekil şahısta “shall” ile, diğer kişilerde “will” ile ifade edilir. Ancak bugün İngilizce’de tüm kişilerde “will” kullanılabilir. Artık özellikle Amerikan İngilizcesinde shall kullanımı giderek azalmakta. “Shall” daha çok kararlılık ifade etmek … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “since” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede “Since” sözcüğünün İngilizcedeki anlamlarını iki grupta değerlendirebiliriz. İlk grupta Türkçe karşılığı “bundan…dolayı”, “onun…için” vs. olan sebep – sonuç ilişkileri yer alır. İkinci grupta ise “o zamandan…beri”, “o zamandan…bu yana” anlamına gelen, belirli bir zamanı başlangıç sayan bir bağlaç olarak … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce “should” Kullanımı ve Örnek cümleleri

İngilizcede “Should” gerekli olan bir durumu ya da olayı bildirir; çoğunlukla öğüt veya öneri niteliğinde olsa da yapılması gerekeni ifade eder. Yapılması iyi olmayan durumları belirtmek için ise olumsuz hali, yani “should not”, kısaca “shouldn’t” kullanılmaktadır. Oldukça kolay bir kullanımı … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede “never” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede”Never” kelimesi Türkçedeki karşılığı ile “asla” demektir; yerine gore “hiç” anlamına da gelebilir. Dilbilgisi olarak olumlu cümlelerde kullanılır, ama – anlaşılacağı üzere – anlam olarak olumsuzdur. Çok fazla kullanılan bir kelimedir.

Yorum Yok

İngilizcede “neither” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede “Neither” tek başına ender olarak kullanılsa da, “hiç” anlamına gelir veya olumsuzluğu pekiştirmek için “…de” takısı olarak Türkçeye çevrilebilir. Fakat çoğunlukla “neither…nor” kalıbıyla kullanılır ve bunun tam Türkçe karşılığı “ne…ne” kalıbıdır. Bu kalıbın gerek İngilizcesi gerekse de Türkçesi, dilbilgisi … Devam.. »

Yorum Yok