Kategori Arşivi: İngilizce Gramer

İngilizce’de En Çok Kullanılan Kelimeler ve Anlamları Nedir?

Sevgili dostlar, Bazen yabancı dil öğrenmeyi özelde İngilizce öğrenmeyi çok zor zannediyoruz. Kesinlikle doğru değil. Bakın aslında tüm sosyal hayat ve sınavlarda kullanılan kelimelerin toplamı 1000′i geçmez. Gelin bu 1000 kelimeyi öğrenelim. Cümlelerin içinde kullanalım. Pratik yapalım. Eminim ki 8-10 … Devam.. »

3 Yorumlar

İngilizce’de ‘Verb patterns’

Verb patterns Verb + object object the plan at the meeting, my reservation, the film      for hours. Verb + object + question word subject verb object question word I told them where to find it. She asked us why we … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Uncountable nouns and plural nouns’

Uncountable nouns and plural nouns Uncountable nouns Uncountable nouns (e.g. information): -       don’t have a plural form (information*);                        jç -       are used with a singular verb (the information ate); ç,0h\o -       cannot be used with the indefinite article ‘a/an’. (I … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Opinions, agreeing and disagreeing’

Opinions, agreeing and disagreeing   A Asking someone for their opinion What do you think of his new book? How do you feel about working with the others? What are your feelings (pi) about the change in the timetable? What’s … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Requests, invitations and suggestions’

Requests, invitations and suggestions A Requests and replies We use different expressions to introduce a request – it depends who we are talking to, and the ‘size’ of the request (‘big’ or ‘small’). These are some of the most common … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Apologies, excuses, and thanks’

Apologies, excuses, and thanks A Apologies (= saying sorry) We can apologise (= say sorry) in different ways in different situations: Situation (I’m) sorry. I beg your pardon (fml).                      A general apology, e.g. you close the door in someone’s face, … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘I Get: uses and expressions’

I Get: uses and expressions Meanings Get is an informal word, so it is more common in spoken English than written English. It has many meanings. Here are some of the basic ones. I got a letter this morning. You … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Make, do, have, take’

İngilizce’de bu fiiller ile birçok ortak ifadeler vardır. Genellikle uygulamalar diğer dillerden farklıdır. Örneklerimizi dikkatlice inceleyin lütfen: He made a few mistakes in the exam. I had to make my own dinner last night. He made a lot of money … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede Fiillerden Sonra Gelen Sıfatlar

Adjectives: word order (a nice new house) (Sıfatlar: kelime sırası)(hoş yeni bir ev) Adjectives after verbs (You look tired) (Fiillerden sonra gelen sıfatlar) A: Bazen 2 ya da daha fazla sıfatı birlikte kullanırız: My brother lives in a nice new … Devam.. »

1 Yorum

İngilizce’de Sıfatlar -Comparison- Karşılaştırma

A: Bu örnekleri inceleyelim. How shall we travel? By car or by train? (nasıl seyahat edeceğiz? Trenle mi yoksa arabayla mı?) Let’s go by car. It’s cheaper. (arabayla gidelim) Don’t go by train. It’s more expensive. (trenle gitme. O daha … Devam.. »

1 Yorum

İngilizce’de Günlük Rutin İşleri Tarif Eden Fiiller

İngilizcede günlük rutin işleri tarif etmek için en çok kullanılan fiiler kısaca bunlardır. Bu fiilleri anlamlarıyla birlikte cümle içinde kullanalım. brush(fıçalamak) get home(eve gelmek) buy(satın almak) get up(yataktan kalkmak) catch(yakalamak) go to(gitmek) eat(yemek yemek) go to bed(yatağa gitmek) fall asleep(uykuya … Devam.. »

5 Yorumlar

İngilizcede Tekillik Çoğulluk

İngilizcede genellikle sözcüklerin sonuna –s takısı getirilerek çoğul yapılırlar: Boy-boys Book-books Pencil-pencils Eğer isim, ıslığa benzer bir sesle bitiyorsa sonuna -es takısı gelir. –e ile bitiyorsa –s gelir: dish-dishes glass-glasses judge-judges phase-phases witch-witches bunun yanında, hecelemeden kaynaklanan zorluklardan dolayı, -o … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce ‘-ed’ Eki Alma Kuralları

İngilizcede düzenli fiiller genellikle -ed takısı alırlar. Work-worked, wash-washed, play – played Eğer fiil –y ile bitiyorsa ve –y den önceki harf sessiz ise –y düşer –ied gelir. Hurry-hurried, study-studied, try-tried, apply-applied -y den önceki harf sesli ise y değişmez. … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede ‘-ing’ Takısı Alma Kuralları

-ing takısı alma kuralları A -y ile biten fiiler –ing alınca, y değişmez Trying, hurrying, studying, applying B -ie ile biten fiilerde ise, -ie , -y’ ye dönüşür ve –ing gelir. Die-dying, lie-lying, tie-tying C -e ile biten fiilerde ise, … Devam.. »

4 Yorumlar

İngilizce ‘-s’ Eki Alma Kuralları

Bildiğiniz gibi ingilizcede isimleri çoğul yaparken ya da “geniş zamanda” 3. şahıslarla (He/She/It) olumlu cümle kurarken fillerin sonuna –s takısı getiririz. İngilizcede –s takısı alma kuralları şunlardır: 1. Genelikle isimlere ya da fiillere –s takısı getirilir:   Kelime -s takısı … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de Prepositions (Edatlar)

 What is a Preposition? Edat nedir? A preposition links nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. Edatlar isimleri, zamirleri ve öbekleri cümlenin diğer öğelerine bağlarlar. You can sit before (önünde) the desk (or in front of (önünde) … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’deki Bütün Düzensiz Fiiler

1 2 3 Düzenliler: e ile bitenler -d y ile bitenler -ied sessizle bitenler -ed arise arose arisen kalkmak, doğmak awake awoke awoken uyandırmak be was/were been olmak bear bore born / borne taşımak beat beat beaten dövmek, yenmek become … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Düzensiz Fiiller

İngilizce Düzensiz Fiiller – İrregular Ver… İngilizce Düzenli ve Düzensiz Fiiller – Regu… İngilizce Düzensiz Fiiller İngilizce fiillerin 2. ve 3. halleri   İngilizce düzensiz fiiller, -ed takısı almayan fiillerdir. Bu fiillerin 2. halleri Simple Past Tense ile bilikte, 3. … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Düzenli Fiiller

İngilizce düzenli fiiler -ed takısı alan fiillerdir. Mastar Hali clean finish use stop Past Simple Past Participle cleaned finished used stopped İngilizce fiillerin ‘past simple’ yani 2. halleri, geçmiş zaman için kullanılır. I cleaned They finished ‘Past participle’, yani ingilizce … Devam.. »

Yorum Yok

Pasif Cümle Mi Yoksa Aktif Cümle Mi

Pasif Yapı mı Yoksa Aktif Yapı mı? Hangi Zaman? Cümle kurarken, bu cümlenin aktif mi yoksa pasif bir cümle mi olacağınan karar veririz ve cümleye, hakkında konuşacağımız nesne ya da kişi ile başlarız. St Paul’s Cathedral was built between 1675 … Devam.. »

Yorum Yok