Kategori Arşivi: Modal Verbs

Would Modal Verb

İngilizce Would Modal Verb İngilizcede Would yardımcı fiil olarak kullanılır; “modal yardımcı fiili”. Would’u kullandığımız durumlar şunlardır: Geçmişten bahsederken Geçmiş bir zamanda, gelecekten söz ederken Şart Kiplerinde Arzular dile getirirken, kibarca soru ve istekte bulunurken, fikir ve beklentileri, pişmanlık gibi … Devam.. »

Yorum Yok

Have to – Has to Modal Verb

Have to Modal Verb   You have to do it. Bir şeyin yapılmasının zorunlu, gerekli, mecburi olduğunu anlatırken have to kullanılır. I have to go to hospital. Hastaneye gitmeliyim. (Gitmek zorundayım.) Have to’nun Genel Yapısı Özne + yardımcı fiil + … Devam.. »

Yorum Yok

Should Modal Verb

Should Modal Verb Should, bir modal yardımcı fiilidir. Şu durumlarda kullanılır: Tavsiye verirken ya da öneride bulunurken. Mecburiyetlerden söz ederken. Olasılık ve beklentilerden bahsederken Should model verb`i kullanılır. Should’un Genel Yapısı Özne + should + esas fiil özne yardımcı fiil … Devam.. »

Yorum Yok

Must Not

Must not, Mustn’t Konu Anlatımı   You mustn’t do it. İngilizcede must not, birşeye izin verilmediğini anlatmak istediğimizde kullanılır. You must not smoke indoor. Kapalı yerlerde sigara içmemelisin. Must not’ın Genel Yapısı Özne + must not + esas fiil subject … Devam.. »

Yorum Yok

Must Modal Verb

İngilizce Must Modal Verb   Bir şeyin gerekli ya da zaruri olduğu durumlarda must kullanılır. Must örnek cümlesini inceleyelim: I must go to bank now. Şimdi bankaya gitmeliyim. İngilizcede Must’ın Genel Yapısı Özne + must + esas fiil özne yardımcı … Devam.. »

Yorum Yok

Could Modal Verb

İngilizce Could Modal Verb İngilizcede Could bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir(Modal Verb). Could, geçmişte bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da ingilizcede could kullanılabilir: geçmişteki … Devam.. »

Yorum Yok

Be Able To

Be able to Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able‘ın ve mastar olan to‘nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır. Can ve could şimdiki zaman ve … Devam.. »

Yorum Yok

Can Modal Verb

Can Modal Verb   Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir. Örnek kullanım alanları: Olasılık, ihtimal, … Devam.. »

Yorum Yok