Kategori Arşivi: Sıfatlar ve Zarflar

İngilizcede Fiillerden Sonra Gelen Sıfatlar

Adjectives: word order (a nice new house) (Sıfatlar: kelime sırası)(hoş yeni bir ev) Adjectives after verbs (You look tired) (Fiillerden sonra gelen sıfatlar) A: Bazen 2 ya da daha fazla sıfatı birlikte kullanırız: My brother lives in a nice new … Devam.. »

1 Yorum

İngilizce’de Sıfatlar -Comparison- Karşılaştırma

A: Bu örnekleri inceleyelim. How shall we travel? By car or by train? (nasıl seyahat edeceğiz? Trenle mi yoksa arabayla mı?) Let’s go by car. It’s cheaper. (arabayla gidelim) Don’t go by train. It’s more expensive. (trenle gitme. O daha … Devam.. »

1 Yorum

Sıfatlar ve Eş Anlamlıları

İngilzce Sıfatlar ve Eş Anlamlıları Bu yazımızda, ingilizcede bazı sıfatları, eş anlamlılarını, bu sıfatların Türkçe’lerini aşağıdaki tabloda inceleyeceğiz.   Sıfat Türkçesi Eş Anlamlısı awful berbat terrible dear kıymetli expensive dull sıkıcı boring frightened korkmuş scared good-looking yakışıklı attractive happy mutlu … Devam.. »

Yorum Yok

Sıfatlarla İlgili Örnek Cümleler

İngilizce Sıfatlarla İlgili Örnek Cümleler ve Açıklamaları Bu yazıda, sıfatlarla ilgili örnek cümleler ve onların Türkçelerini vereceğiz. Bu sayede sıfatlar konusunu iyice pekiştirmiş olacaksınız. What a comfortable armchair! I could easily fall asleep sitting in this. Ne rahat bir koltuk. … Devam.. »

Yorum Yok

Düzensiz Sıfatlar ve Anlamları

Düzensiz Sıfatlar ve Türkçe Anlamları Aşağıdaki tabloda, ingilizce düzensiz sıfatları, Türkçe anlamlarını, comparative ve superlative karşılıklarını görüyorsunuz. Sıfat Türkçesi Comparative Superlative good/well iyi better the best evil/bad kötü worse the worst little/less az lesser the least much/many çok more the … Devam.. »

Yorum Yok

Kişilik Sıfatları ve Anlamları

Kişilik Sıfatları Bu yazımızda, ingilizcede yer alan ve en çok kullanılan kişilik sıfatlarını ve onların Türkçe anlamlarını işledik.   Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi affectionate sevecen bad-tempered aksi big-headed iri bossy patronvari brave cesur cheerful neşeli childish çocuksu clever akıllı cruel … Devam.. »

Yorum Yok

Sıfatlar ve Zıt Anlamlıları

İngilizce Sıfatlar ve Zıt Anlamları Bu yazımızda, İngilizcede çok kullanılan bazı sıfatarı ve bu sıfatlara zıt anlamlı olan sıfatları göreceğiz.   Sıfat Türkçesi Zıt Anlamlısı Türkçesi beautiful güzel ugly çirkin easy kolay difficult zor wide geniş narrow dar fat şişman … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Sıfatlar ve Türkçe Karşılıkları

İngilizce Sıfatlar ve Türkçe Anlamları Bu yazımızda, ingilizcede çok kullanılan sıfatlarla bu sıfatların Türkçe anlamlarını vereceğiz. Olumlu ve İyi Anlam İfade Eden Sıfatlar Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi happy mutlu healthy sağlıklı helpful yardımsever lovely sevimli perfect mükemmel proud gururlu joyous … Devam.. »

Yorum Yok

-ed ve –ing Takısı, Eki Alan Sıfat ve Zarflar

-ed ve -ing Eki Alan Sıfatlar: interested ve interesting vs. Interested, bored, excited vs. zarflar, insanların nasıl hissettiklerini bildirir Interesting, bored, excited vs. nesne ya da kişilerin ne gibi hislere yol açtıklarını bildirir. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim: She is very … Devam.. »

Yorum Yok

Hem Sıfat Hem Zarf Olarak Kullanılan Kelimeler

Hem Sıfat Hem de Zarf Olarak Kullanılan Kelimeler: fast, hard, late… İngilizcede bazı kelimeler hem sıfat hem de zarf olarak kullanılırlar. Bunlara bazı örnekler verirsek: fast, hard, late, early, daily, weekly, monthly Örnek bazı cümleler: He has got a fast … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Sıklık Zarfları – Always, Often, Never…

Sıklık İfade Eden Zarflar : Always, often, usually, sometimes, ever Bu yazımızda, sıklık zarfları konusu işleyeceğiz. Sıklık zarfları neler olduğunu ve kullanım kurallarını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte açıklamaya çalışacağız. İngilizcede bazı zarflar, fiillerle birlikte kullanılırlar. Aşağıdaki tabloda … Devam.. »

Yorum Yok

Karşılaştırma Zarfları – Comparative Adverbs

İngilizce Zarflar Konusunda Karşılaştırma – Comparative Adverbs Bu yazımızda, ingilizce zarflar ile nasıl karşılaştırma yapılır konusunu öğreneceğiz. Comparative adverbs yapısı nasıldır, kuralları nelerdir, düzensiz zarflarla nasıl karşılaştırma yapılır, bütün bunları örnek cümlelerle öğreneceğiz. İngilizcede zarflar (adverbs) kullanılarak karşılaştırma yaparken, genellikle … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Zarflar – Adverbs Konusu

İngilizce Zarflar – Adverbs Konu Anlatımı Bu yazımızda, ingilizce zarflar – adverbs konusunu göreceğiz. İngilizcede zarflar nasıl kullanılır, yapısı nasıldır, düzensiz zarflar nelerdir, -ly eki (takısı) alma kuralları nelerdir, yer,zaman ve miktar zarfları nelerdir, bütün bunları açıklayıp, örnek cümleler ve … Devam.. »

Yorum Yok

Sıfatlarda As…As Konusu ve Kullanım Şekli

Sıfatlarda as….as Konusu, Kullanımı ve Örnek Cümleler Bu yazımızda, ingilizce as…as konusunu işleyeceğiz. As…as yapısı nasıl oluşturulur, nerelerde ve hangi anlamlarda kullanılır konularını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz. İngilizce (not) as….as kalıbı, kişi ya da nesnelerin bir … Devam.. »

Yorum Yok

Comparative ve Superlative Sıfatların Farkları

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.   İngilizce Comparative sıfatlar (adjectives), insanları ya da nesneleri, başka insanlarla ya da nesnelerle kıyaslamak için kullanılır: … Devam.. »

Yorum Yok

Superlative Sıfatlar – Adjectives

İngilizce Superlative Adjectives – Üstünlük Derecesi Bildiren Sıfatlar Bu yazımızda, ingilizce superlative adjectives yapısının kullanımını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz. Üstünlük bildiren yani superlative yapısında, yer isimlerinden önce genellikle in kullanılır Everest is the highest mountain in … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Comparative – Karşılaştırma Sıfatlarının Kullanımı

İngilizce Comparative – Karşılaştırma Sıfatları Kullanımı Bu yazımızda, ingilizce karşılaştırma – comparative sıfatlarının kullanımını anlatacağız. Comparative adjectives nerelerde kullanılır, örnek cümleler ve Türkçe anlamları, than, a lot, a bit, much, less than gibi yapılarla birlikte nasıl cümle kurulur gibi konuları … Devam.. »

Yorum Yok

Comparative – Superlative Sıfatların Yapısı ve Kuralları

İngilizce Comparative – Karşılaştırma ve Superlative – Üstünlük Bildiren Sıfatların Yapısı Bu yazımızda, İngilizce comparative, yani karşılaştırma sıfatları ve superlative yani üstünlük derecesi bildiren sıfatların yapısını ve kurallarını göreceğiz. Bu yapıların nasıl oluşturulduğunu, nerelerde kullanıldığını, düzensiz sıfatları, bunlarla ilgili örnek … Devam.. »

1 Yorum

İngilizce Sıfatlar ve Kullanımı

İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Konu Anlatımı İngilizcede sıfatlar, bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler yönünden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Bu yazıda, sıfatların, isimlerle birlikte nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bunun yanında birden çok sıfat, cümle içinde nasıl sıralanır konusunu … Devam.. »

Yorum Yok