Kategori Arşivi: Temel Ingilizce Konuları

İngilizce’de En Çok Kullanılan Kelimeler ve Anlamları Nedir?

Sevgili dostlar, Bazen yabancı dil öğrenmeyi özelde İngilizce öğrenmeyi çok zor zannediyoruz. Kesinlikle doğru değil. Bakın aslında tüm sosyal hayat ve sınavlarda kullanılan kelimelerin toplamı 1000′i geçmez. Gelin bu 1000 kelimeyi öğrenelim. Cümlelerin içinde kullanalım. Pratik yapalım. Eminim ki 8-10 … Devam.. »

3 Yorumlar

İngilizce’de Günlük Rutin İşleri Tarif Eden Fiiller

İngilizcede günlük rutin işleri tarif etmek için en çok kullanılan fiiler kısaca bunlardır. Bu fiilleri anlamlarıyla birlikte cümle içinde kullanalım. brush(fıçalamak) get home(eve gelmek) buy(satın almak) get up(yataktan kalkmak) catch(yakalamak) go to(gitmek) eat(yemek yemek) go to bed(yatağa gitmek) fall asleep(uykuya … Devam.. »

5 Yorumlar

İngilizcede Tekillik Çoğulluk

İngilizcede genellikle sözcüklerin sonuna –s takısı getirilerek çoğul yapılırlar: Boy-boys Book-books Pencil-pencils Eğer isim, ıslığa benzer bir sesle bitiyorsa sonuna -es takısı gelir. –e ile bitiyorsa –s gelir: dish-dishes glass-glasses judge-judges phase-phases witch-witches bunun yanında, hecelemeden kaynaklanan zorluklardan dolayı, -o … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce ‘-ed’ Eki Alma Kuralları

İngilizcede düzenli fiiller genellikle -ed takısı alırlar. Work-worked, wash-washed, play – played Eğer fiil –y ile bitiyorsa ve –y den önceki harf sessiz ise –y düşer –ied gelir. Hurry-hurried, study-studied, try-tried, apply-applied -y den önceki harf sesli ise y değişmez. … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede ‘-ing’ Takısı Alma Kuralları

-ing takısı alma kuralları A -y ile biten fiiler –ing alınca, y değişmez Trying, hurrying, studying, applying B -ie ile biten fiilerde ise, -ie , -y’ ye dönüşür ve –ing gelir. Die-dying, lie-lying, tie-tying C -e ile biten fiilerde ise, … Devam.. »

4 Yorumlar

İngilizce ‘-s’ Eki Alma Kuralları

Bildiğiniz gibi ingilizcede isimleri çoğul yaparken ya da “geniş zamanda” 3. şahıslarla (He/She/It) olumlu cümle kurarken fillerin sonuna –s takısı getiririz. İngilizcede –s takısı alma kuralları şunlardır: 1. Genelikle isimlere ya da fiillere –s takısı getirilir:   Kelime -s takısı … Devam.. »

Yorum Yok

Karşılaştırma Sıfatları

Comparative adjectives- Sıfatlarda Karşılaştırma İki şeyi birbiriyle kıyaslarken “Comparative Adjective” yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır. Sıfatlara genellikle direk olarak ‘– er’ ekleriz. sıfat anlamı -er eki almış hali … Devam.. »

Yorum Yok

İşaret Sıfatları

this, that, these, those, Here, There: demonstrative adjectives and pronouns – İşaret sıfatları – Zamirleri İngilizcede bir şeyi gösterirken kullanılan sıfatlar ve zamirlerdir. This: Tekil ve yakınımızda olan nesneleri göstermek için kullanılır. This book is really good. Bu kitap gerçekten … Devam.. »

Yorum Yok

Of İyelik Eki

‘Of’ iyelik eki İngilizce “of” kelimesinin iyelik eki olarak kullanımı şu şekildedir. Cansız varlıklar için kullanımı: isim + of + isim Örnekler: The bank is at the end of the road. Banka yolun sonunda. There is a cafe at the … Devam.. »

Yorum Yok

`s Iyelik Eki

İyelik Eki: ‘s ‘s kullanılarak bir objenin bir kişiye ya da varlığa ait olduğunu söyleyebiliriz. “Apostrophe s” yani üst tırnak olarak da bilinen bu yapı ile bazı kısaltmalar karıştırılmamalı. Örnek bazı cümleler: This is Derek’s bike. Bu Derek’in bisikleti. Anne’s … Devam.. »

Yorum Yok

İyelik Eki – Possessive Adjectives

İngilizce Possessive Adjectives; İngilizce İyelik sıfatları İngilizce possessive adjectives konusu Türkçe İyelik sıfatları – İyelik eki konusuna karşılık gelir. Sahip olma durumlarını belirtmede kullanılırlar. İsimlerden önce kullanılırlar. Aşağıdaki örnek cümle ve türkçelerini inceleyelim: That’s my daughter. Şu benim kızım. Is … Devam.. »

Yorum Yok

Kişi ve Nesne Zamirleri

İngilizce Kişi ve Nesne Zamirleri İngilizcede “subject pronouns” öznelerin yerini tutan yapılardır yani Türkçedeki karşılığı “ kişi-şahıs zamirleri” dir. Nesnelerin yerini tutan zamirler de “object pronouns” olarak isimlendirilir. Kişi Zamirleri Fiil Nesne Zamirleri I see them. She knows me. We … Devam.. »

Yorum Yok

There Is ve There Are

İngilizce ‘There is – There are’ Yapısı İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir: • Olumlu cümle … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Sıfatlar

İngilizce Sıfatlar; nice, big, beautiful İngilizce sıfatlar konusunu değişik başlıklardan oluşur.İyelik sıfatları (possessions), karşılaştırma sıfatları (comparatives) ve derecelendirme sıfatları (superlatives) gibi konuları farklı konular altında göreceğiz. Bunun yanında sıfatlar ve zarflar arasındaki ilişkilleri göreceğiz. Sıfatlarla ilgili örnek cümleler ve anlamları … Devam.. »

Yorum Yok

A,An,The Belirli ve Belgisiz Sıfatlar

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the) İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” (1) anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Tekil ve Çoğul Yapılar

İngilizcede isimleri ya da kelimeleri çoğul yapmak için değişik kurallar kullanılır. Düzenli çoğul yapısına göre isimlerin sonunda bazı değişikler yapılır. Düzenli Çoğul Yapılar Genelde isimlerin sonuna -s eki getirilir. Örnek Kelimeler: Tekil Çoğul Anlamı dog dogs köpek apple apples elma … Devam.. »

Yorum Yok

ingilizce Tekil ve Çoğul Yapılar

İngilizcede isimleri ya da kelimeleri çoğul yapmak için değişik kurallar kullanılır. Düzenli çoğul yapısına göre isimlerin sonunda bazı değişikler yapılır. Düzenli Çoğul Yapılar Genelde isimlerin sonuna -s eki getirilir. Örnek Kelimeler: Tekil Çoğul Anlamı dog dogs köpek apple apples elma … Devam.. »

Yorum Yok

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz. 1. İngilizce bir cümle aşağıdaki 4 kalıpdan herhangi birisiyle oluşturulabilir:- İfade kalıbı: The shops … Devam.. »

Yorum Yok

Cümle Yapısı ve Örnek Cümleler

İngilizce cümledeki kelime sırası İngilizce cümlenin anlamı, cümledeki kelimelerin dizilişi ile yakından ilgilidir. Cümle kurarken bu sırayı izlemek bize kolaylık sağlayacaktır. Cümlenin kelime sırası şu şekildedir: 1. Özne (Subject) + Fiil (Verb) + Nesne(Object)Örnek: I bought a hat. Bir şapka … Devam.. »

Yorum Yok